Regulamin Carex

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Organizatorem zabawy „Co śpiewasz w kąpieli?” są: blog Bless the Mess oraz marka Carex. Fundatorem nagród jest Carex.
 1. Zasady udziału

Warunkiem udziału w zabawie jest zastosowanie się do wszystkich poniższych zasad zabawy:

 • zapoznaj się z wpisem na temat żeli pod prysznic Carex, dostępnych na blogu Bless the Mess (pod adresem www.blessthemess.pl);
 • odpowiedz na pytanie: „Co śpiewasz w kąpieli?” w komentarzu pod wpisem na blogu lub facebooku FB.com/blessthemesspl, a także pozostawienie danych umożliwiających identyfikację: przynajmniej imienia i pierwszej litery nazwiska;
 • podaj tytuł piosenki, fragment tekstu, link do teledysku, zdjęcie lub filmik pokazujący, co śpiewasz w kąpieli/pod prysznicem;
 • jedna osoba udziela jednej odpowiedzi;
 • Przesłanie komentarza jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich bezterminowe upublicznienie do celów zabawy i celów promocyjnych: na stronie blessthemess.pl oraz w social mediach należących do serwisu www.blessthemess.pl (Instagram, facebook, YouTube);
 • Przesłanie odpowiedzi na pyt. konkursowe jest równoznaczne ze złożeniem następującego oświadczenia: oświadczam, że jestem autorem wypowiedzi/filmu/zdjęcia/zdjęcia;
 • Przesłanie zdjęć jest nieodpłatne – uczestnik zabawy nie jest uprawniony do jakiegokolwiek wynagrodzenia z tytułu udostępnienia zdjęć, ani do zwrotu jakichkolwiek kosztów związanych z przesłaniem i wykonaniem fotografii;
 • Nadesłane do zabawy zdjęcia nie mogą naruszać zasad współżycia społecznego, dobrych obyczajów, zawierać treści erotycznych, obscenicznych lub powszechnie uznanych za wulgarne czy obelżywe;
 • Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w zabawie osób, które:
  • posługują się kilkoma kontami w serwisie Facebook;
  • posługują się fikcyjnymi kontami w serwisie Facebook;
  • w ustawieniach profilu na Facebook nie mają opcji publicznej;
  • nie spełniły wszystkich wymogów związanych z udziałem w zabawie;
  • prowadzą jakiekolwiek działania mające na celu próbę obejścia Regulaminu lub jego naruszenia.
 1. Wybór zgłoszeń i nagrody
 • Zwycięskie komentarze zostaną wybrane w tajnym głosowaniu przez autorki bloga Bless The Mess (Milenę Paciorak, Ilonę Pawłowską);
 • Wyniki zostaną opublikowane na blogu i w serwisie Facebook nie później niż 4 stycznia 2016 roku;
 • Właściciele trzech najciekawszych komentarzy, wybranych przez autorki Bless The Mess otrzymają nagrody: 3 zestawy po 4 sztuki żeli pod prysznic Carex;
 • Nagrody są widoczne na zdjęciach ilustrujących wpis konkursowy;
 • W przypadku rezygnacji z odbioru pakietu nagród lub braku kontaktu mailowego w celu podania pełnych danych do wysyłki w ciągu 7 dni od ogłoszenia wyników, zostaje on przekazany kolejnej osobie wskazanej w głosowaniu przez autorki Bless The Mess;
 • Nagrody zostaną przesłane pocztą/kurierem przez przedstawiciela fundatora, marki Carex, na adresy podane przez zwycięzców (przesłane mailem na adres: kontakt.lenalona@gmail.com).

CZAS TRWANIA ZABAWY

Zabawa odbywa się w dniach 21-31.12.2015 r. Wyniki zostaną opublikowane do dnia 4.01.2016 r.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator oraz Fundator zastrzegają sobie prawo wykorzystania danych osobowych uczestników Zabawy, zgodnie z wymogami ustawowymi, na podstawie art. 23 ust.1 pkt 3 i pkt. 5 w związku z art. 43 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133 z 1997 r. poz.883). Uczestnik przystępując do Zabawy wyraża zgodę na przekazanie przez Organizatora Fundatorowi jego danych osobowych.
 2. Wszelkie zastrzeżenia dotyczące przebiegu Zabawy należy składać Organizatorowi na piśmie w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty zakończenia Zabawy. Reklamacje należy składać mailowo na adres: kontakt.lenalona@gmail.com
 3. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres zamieszkania uczestnika, jak również wskazanie konkretnych zastrzeżeń co do przebiegu lub wyniku Zabawy oraz ich uzasadnienie. Reklamacje nie zawierające wszystkich powyższych elementów nie będą rozpatrywane.
 4. O zachowaniu terminu opisanego w pkt. 2 decyduje data wpływu reklamacji do Organizatora.
 5. Złożone przez uczestnika reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 21 dni od daty otrzymania reklamacji.
 6. Zainteresowani uczestnicy zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji pisemnie, najpóźniej w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora.

 

Strona, którą właśnie przeglądasz wykorzystuje pliki cookies. Ich wykorzystanie możesz modyfikować w ustawieniach swojej przeglądarki. Zostawiając komenatarz czy pisząc do nas e-mail, pamiętaj, że Twoje dane są zabezpieczone.
Akceptuj Cookie.
x