Regulamin konkursu Beauty Stories Douglas

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Organizatorem zabawy „Ulubiony zapach od Perfumówek” są: blog Bless the Mess oraz marka Douglas. Fundatorem nagród jest Douglas.
 1. Zasady udziału

Warunkiem udziału w zabawie jest zastosowanie się do wszystkich poniższych zasad zabawy:

 • zapoznaj się z filmem na na kanale Beauty Stories „Bless The Mess i perfumowe klasyki – Perfumówki” , dostępnych na blogu Bless the Mess pod adresem www.blessthemess.pl oraz na kanale YT: http://bit.ly/perfumowki2);
 • odpowiedz na pytanie: „Jaki z przedstawionych w filmie zapachów jest lub byłby Twoim ulubieńcem” w komentarzu pod wpisem na blogu lub facebooku FB.com/blessthemesspl, a także subskrybuj kanał Beauy Stories – http://bit.ly/beauty_stories
 • Jedna osoba udziela jednej odpowiedzi;
 • Przesłanie odpowiedzi na pyt. konkursowe jest równoznaczne ze złożeniem następującego oświadczenia: oświadczam, że jestem autorem wypowiedzi.
 • Nadesłane do zabawy komentarze nie mogą naruszać zasad współżycia społecznego, dobrych obyczajów, zawierać treści erotycznych, obscenicznych lub powszechnie uznanych za wulgarne czy obelżywe;
 • Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w zabawie osób, które:
  • posługują się kilkoma kontami w serwisie Facebook;
  • posługują się fikcyjnymi kontami w serwisie Facebook;
  • w ustawieniach profilu na Facebook nie mają opcji publicznej;
  • nie spełniły wszystkich wymogów związanych z udziałem w zabawie;
  • prowadzą jakiekolwiek działania mające na celu próbę obejścia Regulaminu lub jego naruszenia.
 1. Wybór zgłoszeń i nagrody
 • Zwycięskie komentarze zostaną wybrane w tajnym głosowaniu przez autorki bloga Bless The Mess (Milenę Paciorak, Ilonę Pawłowską) oraz fundatora konkursu markę Douglas;
 • Wyniki zostaną opublikowane na blogu i w serwisie Facebook nie później niż 30 grudnia 2016 roku;
 • Właściciele trzech najciekawszych komentarzy, wybranych przez autorki Bless The Mess otrzymają nagrody: 3 zestawy po 1 sztuce palety do makijażu Douglas, lakieru do paznokci Douglas oraz tuszu do rzęs Douglas;
 • Nagrody są widoczne na zdjęciach ilustrujących wpis konkursowy;
 • W przypadku rezygnacji z odbioru pakietu nagród lub braku kontaktu mailowego w celu podania pełnych danych do wysyłki w ciągu 7 dni od ogłoszenia wyników, zostaje on przekazany kolejnej osobie wskazanej w głosowaniu przez autorki Bless The Mess;
 • Nagrody zostaną przesłane pocztą na adresy przekazane w wiadomości e-mail (przesłane mailem na adres: kontakt.lenalona@gmail.com).

CZAS TRWANIA ZABAWY

Zabawa odbywa się w dniach 22-28.12.2016 r. Wyniki zostaną opublikowane do dnia 30.12.2016 r.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator oraz Fundator zastrzegają sobie prawo wykorzystania danych osobowych uczestników Zabawy, zgodnie z wymogami ustawowymi, na podstawie art. 23 ust.1 pkt 3 i pkt. 5 w związku z art. 43 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133 z 1997 r. poz.883). Uczestnik przystępując do Zabawy wyraża zgodę na przekazanie przez Organizatora Fundatorowi jego danych osobowych.
 2. Wszelkie zastrzeżenia dotyczące przebiegu Zabawy należy składać Organizatorowi na piśmie w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty zakończenia Zabawy. Reklamacje należy składać mailowo na adres: kontakt.lenalona@gmail.com
 3. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres zamieszkania uczestnika, jak również wskazanie konkretnych zastrzeżeń co do przebiegu lub wyniku Zabawy oraz ich uzasadnienie. Reklamacje nie zawierające wszystkich powyższych elementów nie będą rozpatrywane.
 4. O zachowaniu terminu opisanego w pkt. 2 decyduje data wpływu reklamacji do Organizatora.
 5. Złożone przez uczestnika reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 21 dni od daty otrzymania reklamacji.
 6. Zainteresowani uczestnicy zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji pisemnie, najpóźniej w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora.
Strona, którą właśnie przeglądasz wykorzystuje pliki cookies. Ich wykorzystanie możesz modyfikować w ustawieniach swojej przeglądarki. Zostawiając komenatarz czy pisząc do nas e-mail, pamiętaj, że Twoje dane są zabezpieczone.
Akceptuj Cookie.
x