Regulamin zabawy #trendysilesia w Silesia City Center

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

Organizatorem zabawy fotograficznej „#TRENDYSILESIA” jest właściciel Silesia City Center, spółka Helios SCC Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Chorzowska 109a w Katowicach, o numerze REGON: 146376060 i NIP: 5252541519.

 

 1. Zasady udziału w zabawie fotograficznej „#TRENDYSILESIA”

Warunkiem udziału w zabawie jest zastosowanie się do wszystkich poniższych zasad zabawy:

 • Zaloguj się na swój publiczny profil w aplikacji Instagram.
 • Następnie wykonaj zdjęcie przedstawiające rekomendowany wiosenny trend. Dopuszczalne są wyłącznie zdjęcia trendów wiosennych wykonane na terenie Silesia City Center, przedstawiające np. elementy garderoby (np. ubranie, buty, torbę, biżuterię), wystylizowaną postać przed obiektywem aparatu, selfies.
 • Następnie dodaj zdjęcie konkursowe poprzez mobilną aplikację Instagram oznaczając je #trendysilesia #silesiacitycenter oraz @silesiastyle Napisz też parę słów o proponowanym przez Ciebie trendzie.
 • Zabawa „#TRENDYSILESIA” przeznaczona jest dla osób, które w dniach od 24 kwietnia do 3 maja 2015 spełnią wszystkie powyższe warunki;.
 • Przesłanie zdjęć do zabawy jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich bezterminowe upublicznienie do celów zabawy i celów promocyjnych: na stronie silesiacitycenter.com.pl, w social mediach Silesia City Center (facebook, instagram, tumblr), we wszystkich materiałach prasowych dystrybuowanych do mediów, a także na stronie www.blessthemess.pl oraz w social mediach należących do serwisu www.blessthemess.pl (instagram, facebook, tumblr, twitter);
 • Przesłanie zdjęć jest równoznaczne ze złożeniem następującego oświadczenia: oświadczam, że jestem autorem zdjęcia, a jeśli stanowi ono utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych to posiadam do niego prawa autorskie i prawa pokrewne;
 • Przesłanie zdjęć jest nieodpłatne – uczestnik zabawy nie jest uprawniony do jakiegokolwiek wynagrodzenia z tytułu udostępnienia zdjęć, ani do zwrotu jakichkolwiek kosztów związanych z przesłaniem i wykonaniem fotografii;
 • Nadesłane do zabawy zdjęcia nie mogą naruszać zasad współżycia społecznego, dobrych obyczajów, zawierać treści erotycznych, obscenicznych lub powszechnie uznanych za wulgarne czy obelżywe;
 • Z zabawy wyklucza się: przedruki i wycinki zdjęć z gazet i magazynów, skany zdjęć niskiej jakości, a także zdjęcia nie wykonane na terenie Silesia City Center.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w zabawie osób, które:
  • posługują się kilkoma kontami w serwisie Instagram;
  • posługują się fikcyjnymi kontami w serwisie Instagram;
  • w ustawieniach profilu na Instagram nie mają opcji publicznej;
  • nie spełniły wszystkich wymogów związanych z udziałem w zabawie;
  • prowadzą jakiekolwiek działania mające na celu próbę obejścia Regulaminu lub jego naruszenia.

 

 • Wybór zdjęć i nagrody

 

 • Zwycięskie zdjęcia zostaną wybrane w tajnym głosowaniu przez autorki bloga Bless The Mess (Milenę Paciorak, Ilonę Pawłowską) oraz przedstawicieli Silesia City Center;
 • Właściciele trzech najciekawszych zdjęć, wybranych przez autorki Bless The Mess oraz przedstawicieli Silesia City Center otrzymają nierozłączny pakiet nagród, którego fundatorem jest Helios SCC.
 • Na pakiet nagród składa się:
  • 1000 zł w bonach podarunkowych na zakupy w Silesia City Center, które odbędą się w obecności autorek Bless The Mess na terenie Silesia City Center;
  • porada blogerek dotycząca stylizacji;
  • makijaż wykonany przez Inglot oraz bezpłatne uczesanie wykonane przez Studio Urody Awangarda;
  • profesjonalna sesja zdjęciowa;
  • publikacja sesji zdjęciowej na łamach: Nasze Miasto Katowice, blessthemess.pl, social mediach www.blessthemess.pl oraz w innych serwisach.
 • Nagrody można odebrać wyłącznie osobiście i wyłącznie 16 maja uczestnicząc we wszystkich aktywnościach, jakie składają się na pakiet nagród
 • Realizacja pakietu nagród odbędzie się wyłącznie jednego dnia – 16maja 2015 na terenie Silesia City Center.
 • Program realizacji pakietu nagród obejmuje:

10.00-13.00 – zakupy w towarzystwie autorek Bless The Mess na terenie Silesia City Center

13.00-14.00 – uczesanie w Studiu Awangarda w Silesia City Center

14..00-15.00 – make-up w Inglot w Silesia City Center

15.00-16.00 – stylizacje w towarzystwie autorek Bless The Mess

16.00-18.00 – sesja zdjęciowa na terenie Silesia City Center

 • Organizator wyklucza możliwość zamiany pakietu nagród lub jakiegokolwiek jego elementu na gotówkę lub inny upominek o identycznej wartości,
 • Organizator wyklucza możliwości zamiany lub zmiany daty realizacji nagrody;
 • Organizator wyklucza możliwość rozdzielenia pakietu nagród;
 • Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do programu 16 maja 2015
 • Nieobecność 16 maja 2015 w Silesia City Center jest jednoznaczna z rezygnacją z nagrody. O takiej ewentualności zwycięzca zobowiązany jest poinformować Organizatora niezwłocznie po otrzymaniu informacji o wygranej;
 • W przypadku rezygnacji z odbioru pakietu nagród, zostaje on przekazany kolejnej osobie wskazanej w głosowaniu przez autorki Bless The Mess oraz przedstawicieli Silesia City Center.
 • Nagrody podlegają zgodnie z obowiązującym prawem opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych z tytułu wygranych, będą powiększone o uzupełniającą nagrodę gotówkową odpowiadającą wysokości należnego zryczałtowanego podatku dochodowego od danej nagrody warsztatowej. Nagroda gotówkowa, o której mowa w zdaniu poprzednim nie podlega wypłacie i zostanie przeznaczona na pokrycie zaliczki na zryczałtowany podatek dochodowy od łącznej wartości nagród w następujący sposób: Przed wydaniem zwycięzcom nagród, od zwycięzców pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy od nagród w wysokości 10% wartości nagrody zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. Dlatego też nagroda gotówkowa, o której mowa powyżej nie będzie wypłacona zwycięzcom, lecz pobrana na poczet kwoty podatku zryczałtowanego od łącznej wartości nagrody, o którym mowa w art. 41 ust. 7 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a następnie odprowadzona przez Organizatora jako płatnika do właściwego urzędu skarbowego.

4.0. Nagrody będzie można odebrać w biurze zarządu Silesia City Center w dniu 9 maja 2015 o godz.

 1. CZAS TRWANIA ZABAWY

Zabawa odbywa się w dniach 24 kwietnia – 3 maja 2015

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Pełna treść Regulaminu udostępniona będzie do wglądu w siedzibie Organizatora, w siedzibie biura zarządu Silesia City Center w Katowicach przy ul. Chorzowskiej 109a , od poniedziałku do piątku, w godzinach: 10:00 – 18:00, na stronie internetowej: www.silesiacitycenter.com.pl, w czasie trwania Konkursu oraz w terminie 7 dni od jego zakończenia.
 2. Organizator oraz Fundator zastrzegają sobie prawo wykorzystania danych osobowych uczestników Zabawy, zgodnie z wymogami ustawowymi, na podstawie art. 23 ust.1 pkt 3 i pkt. 5 w związku z art. 43 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133 z 1997 r. poz.883). Uczestnik przystępując do Zabawy wyraża zgodę na przekazanie przez Organizatora Fundatorowi jego danych osobowych.
 3.  Wszelkie zastrzeżenia dotyczące przebiegu Zabawy należy składać Organizatorowi na piśmie w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty zakończenia Zabawy, to jest do dnia 7 maja 2014 r. Reklamacje należy składać na adres: Helios SCC Sp. z o.o. ul. Chorzowska 109a, 40-101 Katowice.
 4. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres zamieszkania uczestnika, jak również wskazanie konkretnych zastrzeżeń co do przebiegu lub wyniku Zabawy oraz ich uzasadnienie. Reklamacje nie zawierające wszystkich powyższych elementów nie będą rozpatrywane.
 5. O zachowaniu terminu opisanego w pkt. 3 decyduje data wpływu reklamacji do Organizatora.
 6. Złożone przez uczestnika reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 21 dni od daty otrzymania reklamacji.
 7. Zainteresowani uczestnicy zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji pisemnie, najpóźniej w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora.

Katowice, 24.04.2015 r.

Leave A Comment

Podobne wpisy

Strona, którą właśnie przeglądasz wykorzystuje pliki cookies. Ich wykorzystanie możesz modyfikować w ustawieniach swojej przeglądarki. Zostawiając komenatarz czy pisząc do nas e-mail, pamiętaj, że Twoje dane są zabezpieczone.
Akceptuj Cookie.
x